Turvallisuusopas

aalloille.fi/24

Jätä päihteet ja riskit rannalle

Vesillä on erilaisia turvallisuusriskejä ja asioita, joiden hallitseminen edellyttää veneilijältä jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Päihteet heikentävät veneilijän kykyä hallita samanaikaisesti montaa asiaa, kuljettaa venettään turvallisesti ja huolehtia miehistöstään, muille vaaran aiheuttamisesta puhumattakaan.
Lue lisää, miksi on perusteltua suositella alkoholin nauttimisen välttämistä vesillä.

Päihtyminen vaikeuttaa tähystämistä ja hidastaa reagointikykyä

Vesillä tarvitaan hyvää keskittymiskykyä ja taitoa monen asian hallitsemiseen samanaikaisesti. Näitä ovat tähystäminen ja navigointi, sekä sään ja oman etenemisen seuraaminen. Mitä tehokkaammalla ja nopeammalla aluksella ollaan liikkeellä, sitä tarkkaavaisempi pitää olla, ja se on vaativaa täysin selvinpäinkin olevalle.

Ihmisen koordinaatiokyky ja tarkkuuttaa vaativista tehtävistä suoriutuminen heikkenee jo 0,5-1,0 promillen humalatilassa.  Typerä käytös voi johtaa itsensä tai muiden loukkaantumisiin esim. silloin, jos on herkkä yllytyksille tai haluaa näyttää paremmuuttaan esittelemällä taitojaan toisille. Alkuun viattomaltakin vaikuttavan veneen tai vesiskootterin kaasuttelun, kaartelun tai aalloilla pomppimisen seuraukset voivat olla kohtalokkaita.

Aluksen päällikkö on aina vastuussa itsensä lisäksi myös miehistönsä toimintakyvystä. Hän ei voi jakaa vastuutaan kenellekkään koskaan, edes oman humalatilansa vuoksi. Tieliikennettä huomattavasti korkeampi vesiliikenteen promilleraja 1,0 on häilyvä, koska myös lievemmässä humalassa oleva voit saada syytteen ruorijuopumuksesta. Se koskee myös niitä miehistön jäseniä, jotka osallistuvat veneen turvalliseen käsittelyyn ja kuljettamiseen liittyviin toimiin, esim. purjeiden säätämiseen, tai vaikka rantautuessa köysien kiinnittämiseen.

Vilkkailla vesialueilla ei saa veneillä lievässäkään humalassa

Veneilijöiltä edellytetään vesiliikennesääntöjen ja merimerkkien tuntemisen lisäksi hyvää tilannearviointikykyä. Niitä ja muita veneilytaitoja tarvitaan varsinkin, kun liikutaan väylillä ja satamissa. Jokaisen veneilijän on hyvä ymmärtää, miten paljon jo pienikin määrä alkoholia vaikuttaa kykyyn veneillä turvallisesti erityisesti näillä riskialueilla.

Päihteet alkavat heikentämään tasapainoa, tarkkaavuutta ja arvostelukykyä jo alle 0,5 promillen humalatilassa, joka saavutetaan helposti parilla, nopeasti nautitulla alkoholiannoksella (esim. 1-2 vahvempaa olutta). Ihminen alkaa ottamaan riskejä, kuten esim. ajamaan kovempaa tai arvioimaan tilanteita, etäisyyksiä tai kykyjään väärin. Se voi johtaa vaarallisiin ohituksiin, läheltäpiti-tilanteisiin tai jopa törmäämiseen. Yli 0,5 promillen humala heikentää jo selvästi  kykyä suorittaa tarkkuutta vaativia tehtäviä, kuten esim. navigointia ja tähystämistä. Aivojen koordinaatiokyvyn heikkeneminen vaikeuttaa muiden vesillä liikkuvien alusten havaitsemista ja niiden kulun ennakointia.

Koska autollakaan ei saa ajaa 0,5 promillen humalassa, ei ole järkevää riskeerata omaa tai muiden henkeä kuljettamalla venettä alkoholin vaikutuksen alaisena.

Veneessä tasapainoilu on haastavaa vesiselvänäkin.

Veneen, köysien sekä vinssien käsittely ja muu puuhastelu liikkuvassa, aalloilla keikkuvassa aluksessa vaatii hyvää tasapainoa. Yllättävä otteen lipsahdus, harhaan astuttu askel ja liukastuminen, tai jotain vasten horjahtaminen aiheuttaa helposti mustelmia, ruhjeita tai haavoja. Veneily vaatii hyvää tasapainoa ihan selvältäkin.

Alkoholi kiihdyttää hermoärsykkeiden kulkua hidastavan GABA-välittäjäaineen toimintaa samalla, kun se hidastaa toisen, hermoärsykkeiden kulkua kiihdyttävän välittäjäaineen, glutamaatin toimintaa. Alkoholi aiheuttaa tällä tavoin lihastoiminnalle epätasapainoa, joka vaikuttaa kehon tasapainon säätelyyn. Siksi jo 0,5-1,0 promillen humalassa olevan alttius tapaturmille on selvästi kohonnut.

Miehistöstään vastuussa olevan veneen päällikön kuuluu aina pitää huoli siitä, että kukaan ei aiheuta vaaraa itselleen tai muille. Yhdenkin miehistön jäsenen loukkaantuminen voi pilata kaikkien venereissun. Veneilystä voi nauttia parhaalla tasapainolla vain selvinpäin. Siksi on perusteltua sopia jo lähtiessä, että korkki pidetään kiinni vesillä.

Ota veneeseen maukkaat eväät ja alkoholittomia juomia

Veneily on kivaa, kun ei ole kiire mihinkään. Jokainen muistaa lapsuudestaan sen, miten ratkaiseva merkitys retken onnistumiselle oli hyvillä eväillä. Sama on veneilyssä. Eväisiin kannattaa siksi panostaa ja ottaa niitä jopa vähän reilummin mukaan. Ulkona syöty ruoka maittaa.

Alkoholittomien juomien suosio ja valikoima on Suomessa voimakkaassa kasvussa. Uusin trendi on juoda mocktaileja, alkoholittomia drinkkejä ja viinejä, joista alkoholi on poistettu. Valitse venereissulle mukaan mieluummin näitä, hyvät kahvit ja perusjanojuomaksi riittävästi raikasta vettä.

Tiesitkö että pieni 3,3 dl tölkki vähän vahvempaa, 5-7 % siideriä, olutta tai lonkeroa sisältää jo kaksi alkoholiannosta? Sen polttamiseen menee keskimäärin 2-4 tuntia. Jos haluaa pysytellä kohtuudessa voi sopia, että kukin saa juoda vesillä esim. ruokailun yhteydessä vain 1-2 alkoholiannosta ja loput korkataan vasta perillä sitten, kun köydet on taas kiinni laiturissa.

Humala tai krapula ja kiikkerä vene on vaarallinen yhdistelmä

Valitettavasti ilman pelastusliivejä, yksin vesille kiikkerällä, pienellä soutu- tai moottoriveneellä lähtevä, iäkkäämpi mies johtaa hukkumistilastoja. Veneeseen, iltakalaan mukaan otettavat hömpsyt voivat koitua kohtaloksi. Tuttuun kotirantaankaan ei kannata lähteä veneilemään humalassa eikä krapulassa. Pelastusliiviä kannattaa totuttautua käyttämään kaikissa vesikulkuneuvoissa, ja varsinkin niissä tutuissa, pienissä moottori- ja soutuveneissä, joissa tapahtuu useimmin vakavia onnettomuuksia ja läheltäpiti-tilanteita.

Kohonnut alkoholin sietokyky ja heikot krapulan oireet antavat virheellisen tunteen, että on jo ihan selvä. Alkoholin toistuva käyttö heikentää muistia ja totuttaa aivoja sietämään humalatilaa, vaikka sen palamiskyky maksassa ei silti muutu. Selviämistä ei voi nopetuttaa kahvilla, energiajuomilla eikä saunomisella. Jos käytössäsi ei ole luotettavaa promillemittaria, selkeä matematiikka auttaa.

Laskemalla nautitun alkoholimäärän suhteen kokoosi saat arvion siitä, kuinka monen tunnin päästä juomisen lopettamisesta voit lähteä vesille. Voit hyödyntää myös tätä Alkoholilaskuria.

Tuo vesiltä pois kaikki se mitä sinne viet

Vesistöä kuuluu suojella ja pitää puhtaana. Luonnonrauhaa, eläimiä ja muita vesillä liikkujia tulee kunnioittaa. Älä nouse pesimäaikaan luodoille, äläkä heitä mitään veteen. Tuo vesiltä kaikki roskat takaisin jätteiden lajittelupisteisiin. Fiksu vesillä liikkuja huolehtii ympäristöstä noukkimalla matkaansa myös löytämiään jätteitä.

Lieväkin humalatila voi lisätä piittaamattomuutta ja heikentää arviointikykyä vesillä. Päihteiden tunnetaan poistavan estoja ja altistavan häiriökäyttäytymiselle, joka pilaa muiden vesilläliikkujien tunnelmaa.

Sen sijaan, että päihtynyt ymmärtäisi liikkua vesillä entistä varovaisemmin, hän herkästi yliarvioi kykyjään alkoholin heikentämällä arvostelukyvyllään. Tämä saattaa vääristää kokeneenkin veneilijän käsitystä tilanteista ja antaa harhaanjohtavaa hallinnan tunnetta. Tällä voi olla ikäviä seurauksia oman miehistön lisäksi myös muille vesillä liikkujille.

Tiesitkö tämän:

Lue tästä viisi asiaa päihteiden vaikutuksesta ja veneile turvallisesti samalla, kun nautit Suomen upeasta kesästä vesillä.
Siirry vinkistä toiseen klikkaamalla ohjeen sivulla olevaa nuolta.

Vesillä promilleraja on teoriassa 0

Veneen kuljettaja on päällikkö, joka vastaa kaikkien turvallisuudesta. Päällikön vastuu on jakamaton.
Vesiliikenteen promilleraja koskee aluksen päällikön lisäksi myös niitä henkilöitä, jotka toimivat veneesä turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä esim. miehistön jäsentä, joka käsittelee veneen köysistöä tms.

Huom. Muista, että vesiliikenteen 1,0 promilleraja on kuitenkin häilyvä (RL 23:5): Mikäli veneen turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä olevan kyky tehtävän vaatimuksiin on huonontunut, voidaan hänet tuomita vesiliikennejuopumuksesta jo lievästi alkoholin vaikutuksen alaisena olemisesta. Tämä rikoslakiin perustuva rangaistavuus koskee siis soveltuvin osin myös miehistöä.

Huumeet aiheuttavat vaaraa vesillä

Vähäinenkin alkoholin käyttö yhdistettynä joihinkin lääkkeisiin voi aiheuttaa odottamatonta kykenemättömyyttä veneillä. Muista, että vaikka olisit selvittänyt lääkäriltäsi, että voit nauttia alkoholia lääkkeittesi kanssa, saattaa niiden yhteisvaikutus olla juuri sinun kohdallasi toinen.

Suomen vesillä liikkuu valitettavasti myös muidenkin päihteiden, kuin vain alkoholin käyttäjiä. Huumeiden käyttäjillä ja lääkkeiden väärinkäyttäjillä esiintyy muisti- tarkkaavuus- ja keskittymisvaikeuksia, jotka heikentävät reagointi- ja arviointikykyä vesillä.

Veneile siis tarkkana ja tähystä joka suuntaan 360° koko ajan. Väistä ajoissa, koska vesillä jokaisen pitää viimekädessä tehdä kaikkensa yhteentörmäyksen estämiseksi.


Päihteet horjuttavat

Päihteiden alainen on aina selvää alttiimpi tapaturmille. Keikkuvassa veneessä ote lipsahtaa ja astuu harhaan tai liukastuu helpommin, koska päihtymys heikentää tasapainoa.

Kompastelu, horjahdus ja otteen lipeäminen sekä varpaan iskeminen johonkin ovat tyypillisiä henkilövahinkoja vesillä.

Veneestä putoaminen on aina vaarallista vaikkakin suhteellisen harvinaista. Päihtyneen tasapaino altistaa veden varaan joutumiselle. Humalaisen veneeseen nostaminen on huomattavasti vaikeampaa ellei mahdotonta ja se voi jopa kaataa pienen veneen ja asettaa muutkin vaaraan.


Päihteet vääristävät arvostelukykyä


Humalassa olevan arvostelukyky ja tarkkaavuus on heikentynyt. Päihtyneen kyky tähystää sekä arvioida etäisyyksiä ja lähestyvien alusten kulkunopeutta ja oman aluksen liikkeitä luotettavasti heikkenee. Tämä nostaa riskiä lähetäpiti-tilanteille ja onnettomuuksille, sekä altistaa vahinkojen aiheuttamiselle.

Alkoholi vääristää hallinnantunnetta, vaikka se todellisuudessa heikentää sitä.

Lievästikin päihtyneen kyky hallita ja toimia veneessä turvallisesti heikkenee.

Päihtyminen pilaa venereissun


Alkoholin vaikutuksen alaisen veneilijän käyttäytyminen voi huolettaa tai jopa pelottaa miehistöä ja se vaikuttaa kaikkien turvallisuudentunteeseen.

Huoli virheiden tekemisestä ja karilleajosta vaikuttaa tunnelmaan ja on aiheellinen, vaikka päihtynyt vakuuttaisi homman olevan hyvin hallussa.

Päihteet lisäävät virheiden ja onnettomuuksien riskiä. Ne heikentävät tarkkaavaisuutta, tunnollisuutta ja huomiokykyä, jota itse päihtynyt ei useinkaan huomaa.

Myös miehistössä olevan jopa vain yhdenkin henkilön humalatila voi pelottaa sekä aiheuttaa todellista vaaraa tälle itselleen tai muille ja pilata kaikkien venereissun.

Päihtyneet häiritsevät rannalla olevia


Humalaisten veneily aiheuttaa häiriötä ja huolta rannalla oleville, joiden oma hauskanpito saattaa keskeytyä huolestuttavasti kulkevan aluksen seuraamiseen.

Kaasuttelu ja metelöinti häiritsee luonnon rauhaa, ihmisiä ja luonnon eläimiä, erityisesti lintuja. Lievässäkään humalatilassa vesillä liikkuva, ei huomaa oman häiriökäyttäytymistään tai sitä, että hän aiheuttaisi vaaraa itselleen tai muille.

Lue linkeistä lisää:

Selvin päin vesillä, Traficom

Ruorijuopumus on rikos, Alko

Voiko ryypiskely viedä linnaan, Yle

Alkoholi, pelastusliivittömyys ja kiikkerä vene... Venemestari

Muista!

Älä veneile yhtään päihtyneenä!

Opettele merimerkit ja kartan lukeminen ennen vesille lähtöä

Lähde vesille mielummin aina jonkun kanssa

Ilmoita aina jollekin kotiin jäävälle veneilysuunnitelmasi ja siitä jos suunnitelmat muuttuvat.

Ota mukaan hyvät eväät, alkoholittomat juomat ja vettä

Tarkista sää ennen vesille lähtöä  ja seuraa kelin kehittymistä vesillä.

Kiinnitä moottorin hätäkatkaisin veneen kuljettajaan, niin moottori varmasti sammuu, jos tämä horjahtaa.

Älä ota turhia riskejä

Käytä aina pelastusliiviä veneessä ja vesiurheilussa ja vaadi sitä miehistöltäsi

Älä ole yllytyshullu

Älä pullistele ja näytä kenellekään mitä kaikkea osaat

Älä jätä jälkiä; tuo roskat pois vesiltä

Nauti veneilystä selvinpäin

 

Pidetään yhdessä huolta vesistöistämme!

Jaa turvallisuusopas kavereille!

Tehdään yhdessä veneilystä turvallisempaa ja nautitaan kesästä. Jaa alla olevilla painikkeilla tämä aalloille.fi/24 -turvallisuusopas kaikille ystävillesi. Iloa aalloille!

aalloille.fi/24 -kumppanit

Kiitos kaikille vastuullisille yhteistyökumppaneillemme. Me olemme mukana auttamassa suomalaisia viihtymään vesillä ja kehittymään maailman turvallisimmin sekä vastuullisimmin vesillä liikkuvaksi kansaksi:

Iloa aalloille – turvallisesti

Uusi Aalloille.fi/24 on iloisen veneilykesän tärkein turvallisuuskampanja, jonka vetonauloina toimii kymmenen huolellisesti suunniteltua, hupaisalla tavalla huomiota herättävää some-postausta. Nämä viikoittain, kesäkuusta elokuulle julkaistavat muistutukset käsittelevät jokaisen veneilijän turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia asioita. Ne kutsuvat veneilijät perehtymään Turvallisuusoppaan selkeiksi kokonaisuuksiksi tiivistettyihin ohjeisiin ja muistutuksiin aina yhdestä tärkeistä, nautinnolliseen ja turvalliseen veneilyyn liittyvästä perusasiasta.

Veneilyyn vaikuttajaorganisaatioiden kanssa yhdessä toteutettavan Aalloille.fi/24-turvallisuuskampanjan tavoite on vähentää hukkumisia, vesiliikenteen läheltä piti-tilanteita ja onnettomuuksia jo tänä kesänä. Pitämällä huolta veneilyturvallisuudesta kertaamalla ja täydentämällä kaikkien veneilyosaamista ja ymmärrystä, jokainen viihtyy ja nauttii veneilystä Suomen upeissa vesistöissä.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan lasten Vilskettä vesillä -kirjoihin ja koko miehistöä viihdyttäviin Aalloille-tietopeleihin. Ne, jos mitkä kannattaa hankkia viihdykkeeksi jokaiseen matkaveneeseen ja mökille.

Tulossa turvallisuusoppaaseen

Julkaisemme aalloille.fi/24 turvallisuusoppaaseen lähiaikoina lisää sisältöä. Tutustu jo olemassa olevaan oppaaseen ja seuraa some-viestintäämme. Täydennämme opasta lähiviikkoina!

Turvallista kesää ja iloa aalloille!

Merimiestaitoja 30 000 suomalaiselle

Hienoa, ettö olet kiinnostunut Merimiestaitoja 30 000 suomalaiselle -hankkeesta. Lähetämme sinulle mielellämme lisää tietoa!

Lähetä yhteystietosi vieressä olevalla lomakkeella, niin olemme sinuun yhteydessä. Lähetämme sinulle lisää tietoa Merimiestaitoja 30 000 suomalaiselle -hankkeesta ja voidaan keskustella, kuinka voitte olla hankkeessa mukana.

Tehdään yhdessä Suomesta maailman parhaiten veneilevä kansa!

Iloa aalloille!

- Lissu Suursalmi

Tervetuloa mukaan turvallisuusoppaaseen!

Aalloille.fi/24 turvallisuuskampanja innostaa jokaisen veneilijän kertaamaan osaamistaan ja kiinnittämään huomiota turvallisuuteen. Tervetuloa mukaan hankkeeseen!

Lähetä yhteystietosi vieressä olevalla lomakkeella, niin olemme sinuun yhteydessä. Tänä kesänä pääsee vielä mukaan pilottiin ja ensi vuonna 2025 kampanjoimme täydellä teholla turvallisen vesilläliikkumisen puolesta.

Keromme sinulle mielellään lisää kustannuksista ja minkälaista lisäarvoa ja näkyvyyttä voit saada yhdessä kanssamme.

Iloa aalloille!

- Lissu Suursalmi

Tervetuloa mukaan lukuluokkakirjahankkeeseen!

Vesillä liikkumisen taidot ovat tärkeitä perustaitoja, joiden oppiminen edistää turvallisuutta, viihtyvyyttä ja vastuullisuutta. Hienoa, että olet kiinnostunut hankkeestamme.

Lähetä yhteystietosi vieressä olevalla lomakkeerlla, niin olemme sinuun yhteydessä. Etsitään yhdessä sinulle lahjoituksen kohteeksi sopiva koulu tai päiväkoti.

Kerromme mielellämme samalla mitä hyötyä ja minkälaista näkyvyyttä voimme sinulle tarjota.

Iloa aalloille!

- Lissu Suursalmi

Videot opetuksen tukena

Vaahtopäät purjehdusleirillä on 64-sivuinen, kovakantinen ja ilmeikkäästi kuvitettu oppikirja. Kirjan sivuilla on 26 QR-videolinkkiä, jotka havainnollistavat sen opetussisältöä ja laajentavat lasten lukukokemusta.