Turvallisuusopas

aalloille.fi/24

Älä jää altavastaajaksi väylällä

Veneily on hauskaa, kun jokainen osaa turvallisen vesillä liikkumisen perusteet.
Lähes viidesosa niistä 4 % veneilijöistä, joilla on ollut läheltäpiti-tilanne tai onnettomuus viime vuonna, on ollut lähellä törmätä toiseen alukseen (Veneilytutkimus 2024, Traficom).

Suunnittele, opettele ja tarkista nämä etukäteen, ennen vesille lähtöä

Huolellisesti suunniteltu venereissu antaa tilaa yllättävillekin muutoksille matkan aikana. Tutustu veneilyreittiisi huolellisesti etukäteen ja tee sille myös varasuunnitelma siltä varalta, jos sää tai olosuhteet muuttuvat matkan aikana. Katso aina väylien minimisyvyydet merikartasta ja tarkista ko. meri- tai järvialueen vedenkorkeus samalla, kun tarkistat säätiedotuksen. Varmista, että väylän syvyys riittää varmasti veneesi syväykselle.

Opettele tunnistamaan vesiliikennettä ohjaavat väylä- ja merimerkit merikartalta ennen vesille lähtöä, niin vältyt monelta riskitilanteelta. On tärkeää osata tunnistaa ne myös luonnossa varmasti oikein. Tarkista väylien nimelliskulkusuunnat merikartasta, niin osaat jättää väylien reunoja osoittavat punaiset ja vihreät lateraalimerkit oikeille puolille.

Ota kaikki tarvittavat navigointivälineet, merikartta, kompassi ja kiikari mukaan. Pelkän mobiililaitteen varassa ei pidä navigoida, koska sen sijaintisignaali ei ole tarkka. Muista suojata se ja varavirtalähde aina vesitiiviisti, vaikka muovipussiin. Ilmoita matkasuunnitelmasi aina jollekin kotiin jäävälle ja muista ilmoittaa, jos siihen tulee muutoksia.

Aja väylän oikeassa reunassa ja ohita riittävän etäältä

Kaikilla vesillä liikkujilla on vain väistämisvelvollisuuksia, ei etuajo-oikeuksia. Jokaisen on viimekädessä aina tehtävä kaikkensa vahingon ja onnettomuuden välttämiseksi vesillä. Isot alukset ja purjeilla kulkevat purjeveneet eivät pysty helposti väistämään, joten niitä kuuluu ja kannattaa kuitenkin väistää aina.

Väylällä on viisainta ajaa sen oikeassa reunassa (kuten autoliikenteessä). Älä siis aja väylän keskiviivaa pitkin. Jos vastaan tuleva vene vaikuttaa tulevan sinua kohti voit näyttää sille, että olet huomannut sen ilmaisemalla väistöaikeesi muuttamalla kulkusuuntaasi selkeästi suuntaan, johon aiot väistää sitä. Voit odottaa kunnes vastaantulija näyttää samoin ja palata vasta sitten oikeaan etenemissuuntaasi. Tämä kannattaa ottaa hyväksi tavaksi. Nopean aluksen on kohteliasta hidastaa myös vastaantulijan kohdalla, ettei aiheuta tälle harmia peräaalloillaan.

Voit ohittaa edelläsi ajavan, hitaamman aluksen kummalta puolelta tahansa. Muista kuitenkin ohittaa se riittävän etäältä, turvalliselta etäisyydeltä. Vältä aiheuttamasta ohitettavalle harmia, haittaa tai vaaraa peräaalloillasi. Huom. Kaikilla vesillä liikkujilla on yleensä tapana moikkailla iloisesti toisiaan. He kertovat tällä kohteliaalla tervehdyksellään myös huomanneensa toisensa.

Aja voimassa olevaa sallittua kulkunopeutta tai hitaammin

Veneily on hauskaa, mutta koko ajan tarkkauutta vaativaa puuhaa. Seuraa jatkuvasti oman veneesi kulkua suhteessa muuhun vesiliikenteeseen. Noudata voimassa olevia nopeusrajoutuksia. Suhteuta kulkunopeutesi aina olosuhteisiin, veneilyosaamiseesi, veneeseen, aaltoihin, keliin, miehistöön ja muuhun vesiliikenteeseen nähden sopivaksi.

Tarkkaile samalla miehistösi toimia veneessä, kun huolehdit, ettei mikään tai kukaan estä sinulta mahdollisuutta tähystää joka suuntaan 360°. Voit sopia miehistösi kanssa, että jokainen kertoo sinulle havaintonsa millä tahansa suunnalla kulussa olevista aluksista. Käyttäkää myös kiikaria niiden ajoissa havaitsemiseen, merimerkkien tunnistamiseen ja maamerkkien havainnointiin.

Nauttikaa kiireettömästä veneilystä. Venereissua ei kannata pilata epämukavalla aalloilla pomppimisella tai tarpeellomalla roiskeista kastumisella. Veneessä on viisasta pitää aina hyvää tunnelmaa yllä, jotta jokainen kantaa mielellään vastuunsa kaikkien veneilyturvallisuutta edistävästä tähystämisestä ja muista tärkeistä tehtävistä.

Ylitä väylä suoraan poikittain

Valmistaudu huolella väylien risteyksiin ja niiden ylittämisiin. Tee se aina kohdasta, jossa on paras näkyvyys kaikkiin suuntiin. Ylitä väylä aina suoraan poikittain ja väistä muita aluksia väistämissääntöjen mukaisesti. Viimekädessä se on viisainta tehdä alusten perän kautta varsinkin, jos sinua yhtään epäilyttää ehditkö ensin.

Laivat ja muut isot alukset kulkevat todella nopeasti ja saattavat lähestyä väylillä aika yllättäen esim. saarten takaa. Sähköllä käyvät veneet ja isotkin alukset saattavat edetä varsin äänettömästi erityisesti lähestyessään sinua tuulen alapuolelta, joten pelkkään kuulohavaintoon ei kannata luottaa. Isojenkaan alusten nopeutta ei kannata koskaan aliarvioida, siksi niitä kannattaa jäädä sovinnolla odottamaan ja päästää ne ensin ohitse. Varmista vielä ennen väylän ylittämistä, ettei ohittavien veneiden katveessa tule toista alusta.

Huom. Varo isojen alusten potkureiden laajalle yltäviä vesipyörteitä, jotka voivat imaista isojakin aluksia. Tästä syystä laivojen peräaalloilla on todella vaarallista leikkiä esim. vesiskootterilla!

Meriteiden säännöt määräävät, että alle 20 m pituiset alukset eivät saa estää ahtailla väylillä sellaisen aluksen kulkua, jonka turvallinen navigointi edellyttää sen pysymistä vain väylällä. Lisäksi vesiliikennelaki velvoittaa, että soutuveneiden ja alle 7 m pituisten vesikulkuneuvojen on yleisillä kulkuväylillä pysyteltävä poissa yli 12 m pituisten vesikulkuneuvojen tieltä.

Käytä kompassia ja maalaisjärkeä

Seuraa matkan aikana koko ajan kompassisuuntaa ja sijaintiasi karttaplotterin lisäksi myös paperiselta, painetulta merikartalta. Karttoihin kannattaa merkitä niihin tulevia korjauksia ja seurata tiedotteita riittävän usein (Traficom, Tiedonantoja merenkulkijoille). Vaain joka neljäs veneilijä kertoo käyttävänsä kompassia navigoinnin apuna. Se on erinomainen navigointiväline, jonka käyttöä pitäisi ehdottomasti saada yleisemmäksi (Veneilytutkimus 2024, Traficom).

Huom. Elektronisiin navigointilaitteisiin voi tulla vikaa ja toiminnan häiriöitä, eikä niissäkään koskaan näy kaikkia kiviä eikä kareja, vaikka kuinka zoomaat näkymää suuremmaksi. Sähköisiä navigointiohjelmia ja niiden merikarttoja ei aina muisteta päivittää ja niiden ohjelmistot saattavat päivittyä hitaasti. Satelliittipaikannus on aina jonkin verran epätarkka ja on nykyään yleistä sen gnss/GPS-signaalia myös häiritään tahallisesti. Katso häiriökarttaa esim. tästä

Tähystä ja tarkkaile ympäristöä ja vertaa sitä koko ajan merikartalta tekemiisi havaintoihin. Seuraa sään kehittymistä myös pilvistä. Keli voi vaikuttaa hurjasti näkyvyyteen ja kulkunopeuteen. Ilman nopea viileneminen ennakoi yleensä tuulen voimistumista tai sadetta. Jos sumu tai sade yllättää, on tärkeää tietää oma sijainti. Joskus on viisasta vain ajaa väylältä pois ja ankkuroitua sen viereen vaikka evästauolle, odottamaan kelin selkenemistä.

Veneile turvallisesti

Vesillä ei ole etuajo-oikeuksia, siellä on vain väistämissääntöjä.
Opettele turvallisen ja vastuullisen vesiliikenteen perusasiat ennen vesille lähtöä ja kertaa niitä riittävän usein veneilykauden aikana.

Veneile väylän oikeaa reunaa

Suunnitellessasi venereittiä, tarkista etukäteen merikartasta reitillesi osuvien väylien syvyydet ja ilmatieteenlaitoksen sääpalvelusta kyseisen päivän sääennusteen lisäksi vedenkorkeus. Kun suhteutat nämä veneesi syväykseen (eli kuinka paljon se tarvitsee vettä alleen) tiedät, millä väylällä voit veneillä turvallisesti.

Tarkista myös väylien nimelliskulkusuunnat merikartasta, jonka mukaan väylän vihreät (oikea lateraalimerkki) ja punaiset (vasen lateraalimerkki) reunamerkit on asetettu osoittamaan turvallista ajoväylää satamaa ja latvavesiä kohti. Huomioi, että uudelle väylälle siirtyessäsi sen nimelliskulkusuunta voi olla toinen, kun mitä juuri olet veneillyt, jolloin sen reunamerkit saattavat olla nyt toisinpäin.

Vältät turhia jännitteitä vastaantulevien veneiden ohittamisista, kun veneilet lähellä väylän oikeaa reunaa (ei keskellä väylää). Ohita hitaammat alukset riittävän etäältä niiden turvallisemmalta puolelta.
Kun olet sivuuttamassa väylämerkkiä, on jo aika etsiä seuraava merkki. Käytä merikartan lisäksi apuna kiikaria ja pyydä miehistöä mukaan tähystykseen.Ylitä väylä suoraan

Ylitä väylä aina mieluummin sen kapeimmasta ja turvallisimmasta paikasta, jossa on hyvä näkyvyys eri suuntiin.
Tähystä ensin huolellisesti joka suuntaan ja odota rauhassa nopeampien ja suurempien alusten ohimenoa, ennen kuin ryhdyt ylittämään väylää.

Ylitä väylä aina suoraan poikittain, jotta ylityksestä tulee muu vesiliikenne huomioiden turvallisempi, koska ylitysmatka on silloin lyhin mahdollinen. Väistä veneitä oikein ja mielellään niiden perän kautta, aiheuttamatta muille haittaa ja hidastetta peräaalloillasi.

Tähystä koko ajan 360°

Tähystä koko ajan, joka suuntaan, myös taakse. Näin huomaat ajoissa pitää suuntaa vakaana erityisesti silloin, kun venettäsi ryhdytään ohittamaan. Aktivoi miehistösi tähystysavuksi, vaikka niin, että he keräävät "tähystyspisteitä" jokaisesta havaitsemastaan, kulussa olevasta vesikulkuneuvosta.

Seuraa ja ennakoi toisten alusten kulkua ja arvioi hyvissä ajoin oletteko jossakin vaiheessa risteävällä kurssilla. Jos sivulta lähestyvä alus pysyy esim. veneesi kylkikaiteeseen nähden koko ajan samassa kohtaa, olette todennäköisesti törmäyskurssilla. Ryhdy ajoissa toimenpiteisiin estämään mahdollinen yhteentörmäys.

Ota veneen kylkisuojat eli lepuuttajat (fendarit) pois veneesi kannelta ajon ajaksi, etteivät ne haittaa tähystämistä. Kiinnitä ne takaisin paikoilleen vasta, juuri ennen rantautumista.

Veneile taitojen ja miehistön mukaan

Viisaan ja vastuullisen veneilijän ei tarvitse todistella taitojaan kenellekään, eikä hän ole yllytettävissä hölmöilyihin.

Suhteuta kulkunopeutesi veneesi ominaisuuksin ja sen kuntoon sekä siihen, miten osaat hallita sen käsittelyä eri tilanteissa ja keleissä, kuten kovassa tuulessa tai aallokossa. Noudata voimassa olevaa nopeusrajoitusta ja vältä haitallisen tai vaarallisen aallokon aiheuttamista rannalla oleville aluksille tai ihmisille.

Suhteuta venereissut aina miehistösi osaamiseen ja erityispiirteisiin tarjoamalla varsinkin iäkkäille ja lapsille sekä ensikertalaisille ja aroille rohkaisevia ja hauskoja veneilykokemuksia. Suhteuta veneily aina myös taitoihisi lukea kompassia, tähystää, navigoida ja seurata sijaintia koko ajan, sekä kykyysi tunnistaa väylä- ja merimerkit oikein, niin merikartalla ja luonnossa. Pysähdy välittömästi tarkistamaan varma sijaintisi, jos hukkaat sen edes hetkeksi.

Huomioi veneilyolosuhteet

Huomioi vesialueen erityiset ominaisuudet ja haasteet, veneväylän leveys ja karikkoisuus, jotka saattavat asettaa navigointitaitosi koville. Tiedosta, ettei jokaista karia ole merkitty karttoihin.

Huomioi aina vedenkorkeus, tuulen suunnan, aallokon, näkyvyyden ja kelin muuttumisen merkit ajoissa, koska ne voivat ohjata sinua muuttamaan reittisuunnitelmaasi.

Huomioi näkyvyyden esteet, kuten kaislikot, luodot ja saaret sekä mutkaiset, katveiset väylät, jotka voivat hankaloittaa navigointia ja vastaantulevan vesiliikenteen havaitsemista ajoissa. Huomioi muut vesillä liikkujat etenkin vilkkaasti liikennöidyillä vesialueilla, jossa vaaditaan suurta tarkkuutta tähystämisessä sekä väistämissääntöjen hyvää hallitsemista.

Älä luota 100 % elektronisen navigointilaitteen ilmoittamaan sijaintiin, koska se on aina jonkin verran epätarkka suhteessa todelliseen sijaintiisi ja sen GPS-signaalia voidaan tahallisesti häiritä.
Ohittaja väistää ohitettavan aluksen aina riittävän etäältä siltä puolelta, miltä se on turvallisempaa. 
Moottoriveneet väistävät purjeilla kulkevaa venettä turvallisen etäältä. (Huom. Moottorilla ajava purjevene on väistämisvelvollinen, vaikka sen purjeet olisivat ylhäällä.)
Vastaan tulevaa venettä väistetään oikealle puolelle (kuten autoliikenteessä), siksi väylällä on turvallisinta veneillä lähellä sen oikeaa reunaa.
Risteävällä kurssilla olevista veneistä vasemmalta tuleva väistää oikealta tulevaa venettä turvallisesti sen perän puolelta.
Se purjevene on aina väistämisvelvollinen, joka purjehtii tuulen yläpuolella, mutta muussa tapauksessa se väistää, jonka purjeeseen tuuli puhaltaa aluksen vasemmalta puolelta (paaran halssilla purjehtiva väistää styyran halssilla purjehtivaa).
Kaikkien vesikulkuneuvojen tulee väistää riittävän etäältä isoja ja ohjailukyvyltään tai kulultaan muuten rajoitteisia aluksia, joiden on hankalaa hidastaa tai muuttaa kulkuaan nopeasti. Varo niiden peräaaloja ja niiden perän pyörteitä
Pidetään yhdessä huolta vesistöistämme!

Jaa turvallisuusopas kavereille!

Tehdään yhdessä veneilystä turvallisempaa ja nautitaan kesästä. Jaa alla olevilla painikkeilla tämä aalloille.fi/24 -turvallisuusopas kaikille ystävillesi. Iloa aalloille!

aalloille.fi/24 -kumppanit

Kiitos kaikille vastuullisille yhteistyökumppaneillemme. Me olemme mukana auttamassa suomalaisia viihtymään vesillä ja kehittymään maailman turvallisimmin sekä vastuullisimmin vesillä liikkuvaksi kansaksi:

Iloa aalloille – turvallisesti

Uusi Aalloille.fi/24 on iloisen veneilykesän tärkein turvallisuuskampanja, jonka vetonauloina toimii kymmenen huolellisesti suunniteltua, hupaisalla tavalla huomiota herättävää some-postausta. Nämä viikoittain, kesäkuusta elokuulle julkaistavat muistutukset käsittelevät jokaisen veneilijän turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia asioita. Ne kutsuvat veneilijät perehtymään Turvallisuusoppaan selkeiksi kokonaisuuksiksi tiivistettyihin ohjeisiin ja muistutuksiin aina yhdestä tärkeistä, nautinnolliseen ja turvalliseen veneilyyn liittyvästä perusasiasta.

Veneilyyn vaikuttajaorganisaatioiden kanssa yhdessä toteutettavan Aalloille.fi/24-turvallisuuskampanjan tavoite on vähentää hukkumisia, vesiliikenteen läheltä piti-tilanteita ja onnettomuuksia jo tänä kesänä. Pitämällä huolta veneilyturvallisuudesta kertaamalla ja täydentämällä kaikkien veneilyosaamista ja ymmärrystä, jokainen viihtyy ja nauttii veneilystä Suomen upeissa vesistöissä.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan lasten Vilskettä vesillä -kirjoihin ja koko miehistöä viihdyttäviin Aalloille-tietopeleihin. Ne, jos mitkä kannattaa hankkia viihdykkeeksi jokaiseen matkaveneeseen ja mökille.

Tulossa turvallisuusoppaaseen

Julkaisemme aalloille.fi/24 turvallisuusoppaaseen lähiaikoina lisää sisältöä. Tutustu jo olemassa olevaan oppaaseen ja seuraa some-viestintäämme. Täydennämme opasta lähiviikkoina!

Turvallista kesää ja iloa aalloille!

Merimiestaitoja 30 000 suomalaiselle

Hienoa, ettö olet kiinnostunut Merimiestaitoja 30 000 suomalaiselle -hankkeesta. Lähetämme sinulle mielellämme lisää tietoa!

Lähetä yhteystietosi vieressä olevalla lomakkeella, niin olemme sinuun yhteydessä. Lähetämme sinulle lisää tietoa Merimiestaitoja 30 000 suomalaiselle -hankkeesta ja voidaan keskustella, kuinka voitte olla hankkeessa mukana.

Tehdään yhdessä Suomesta maailman parhaiten veneilevä kansa!

Iloa aalloille!

- Lissu Suursalmi

Tervetuloa mukaan turvallisuusoppaaseen!

Aalloille.fi/24 turvallisuuskampanja innostaa jokaisen veneilijän kertaamaan osaamistaan ja kiinnittämään huomiota turvallisuuteen. Tervetuloa mukaan hankkeeseen!

Lähetä yhteystietosi vieressä olevalla lomakkeella, niin olemme sinuun yhteydessä. Tänä kesänä pääsee vielä mukaan pilottiin ja ensi vuonna 2025 kampanjoimme täydellä teholla turvallisen vesilläliikkumisen puolesta.

Keromme sinulle mielellään lisää kustannuksista ja minkälaista lisäarvoa ja näkyvyyttä voit saada yhdessä kanssamme.

Iloa aalloille!

- Lissu Suursalmi

Tervetuloa mukaan lukuluokkakirjahankkeeseen!

Vesillä liikkumisen taidot ovat tärkeitä perustaitoja, joiden oppiminen edistää turvallisuutta, viihtyvyyttä ja vastuullisuutta. Hienoa, että olet kiinnostunut hankkeestamme.

Lähetä yhteystietosi vieressä olevalla lomakkeerlla, niin olemme sinuun yhteydessä. Etsitään yhdessä sinulle lahjoituksen kohteeksi sopiva koulu tai päiväkoti.

Kerromme mielellämme samalla mitä hyötyä ja minkälaista näkyvyyttä voimme sinulle tarjota.

Iloa aalloille!

- Lissu Suursalmi

Videot opetuksen tukena

Vaahtopäät purjehdusleirillä on 64-sivuinen, kovakantinen ja ilmeikkäästi kuvitettu oppikirja. Kirjan sivuilla on 26 QR-videolinkkiä, jotka havainnollistavat sen opetussisältöä ja laajentavat lasten lukukokemusta.